Sec. 9-4.2816.  Administrative actions.
(§ II, Ord. 219-NS, eff. August 19, 1971, as amended by § XV, Ord. 581-NS, eff. August 12, 1976, §III, Ord. 607-NS, eff. January 6, 1977, §§ II and III, Ord. 626-NS, eff. April 21, 1977, §§ XII and XIII, Ord. 776-NS, eff. April 16, 1981, § II, Ord. 779-NS, eff. June 11, 1981, § 6, Ord. 899-NS, eff. October 22, 1985, § 1, Ord. 917-NS, eff. April 15, 1986, § 11, Ord. 980-NS, eff. November 3, 1987, § 7, Ord. 997-NS, eff. May 17, 1988, § 2, Ord. 1122-NS, eff. October 1, 1991, §§ 1 and 2, Ord. 1136-NS, eff. February 18, 1992, and as renumbered by § 32 and repealed by § 36, Ord. 1178-NS, eff. April 27, 1993)